Logo


FISAE XXXIV KONGRESS I 

NÅDENDAL 13.8.-18.8.2012

Program    Exlibristävlingens regler 
Parallelprogrammet    Anmälning    Kontakt
Deltagare

Program

-  inkluderad i kongressavgiften
-  programmet kommet att kompletteras

Måndagen 13.8.

12.00-23.00    Anmälningar, Nådendal Spa,  www.naantalispa.fi
18.30-20.00    öppningsceremonin, Kristoffer-salen
Utdelning av exlibristävlingens priser

Tisdagen 14.8.

09.00-20.00    Exlibrisutbyten
18.00-2030    Nådendal-sightseeing, www.naantali.fi
Guldstrand (presidentens sommarresidens park)
Nådendal kyrka
Vesper

Onsdagen 15.8.

09.00-20.00    Exlibrisutbyten
09.00-12.00    Nådendals gallerirunda, ca 4 km till fots
15.00-16.30    Runda bordets discussion om FISAE:s aktuella saker

Torsdagen 16.8.

09.00-18.00    Utfärdsdag till Åbo:
biblioteket, konstakademin   
hantverksmuseet på Luostarinmäki        www.turunmuseokeskus.fi
lunch
Vetus & Nova, www.aboavetusarsnova.fi
Harkko, Reso,  www.raisio.fi/harkko/

Fredagen 17.8.

09.00-18.00    Exlibrisutbyten
16.00-18.00    Delegaternas sammanträde
20.00-01.00    Festbanketten, Nådendal Spa

Lördagen 18.8.

09.00-15.00    Sista utbyten av exlibris

Kirkko

Katunakuma


Exlibristävlingens regler


Punkt 1.  Deltagarna får sända in högst 5 olika exlibris, som designats inte före 2010. Av varje exlibris sändes 3 exemplar som inte kommer att returneras.

Punkt 2  Inga restriktioner ställs beträffande tillverkingssättet eller -tekniken.

Punkt 3.  I konstverken bör finnas orden “Ex Libris”, “The Bookplate of …” eller ett motsvarande uttryck (t.ex. Ur … bibliotek) och i bilden bör framträda den persons eller institutions namn som exlibriset är designat till.

Punkt 4.  Varje avdrag måste signeras eller där måste framkomma designarens initialer. På baksidan av exlibriset bör antecknas 1) artistens namn, 2) tillverkningssättet, 3) årtalet, 4) ägarens namn. Då andra än latinska typkaraktär används, bör den latinska versionen av texten vara läsbar på baksidan, och vid behov, en översättning till engelska av texten.

Punkt 5.  Verkets maximimått är 210x150 mm (A 5).

Punkt 6.  Extra noggranhet bör iakttagas vid sändandet av exlibrisen så att inga skador förekommer. Poststämpeln bör fås senast 1.4.2012, då deadlinen går ut.

Punkt 7.  Försändelseadressen: Exlibris Aboensis, Mertatie 12, FI-21100 Naantali.

Punkt 8.  Minst 10 priser kommer att utdelas och dessutom hederspris.

Punkt 9.  Vid värderingen av exlibriset kommer följande saker att iakttagas: konstnärligheten, tekniken, estetiken samt kompositionen mellan bilden och texten.

Punkt 10. Juryn består av: Exlibris Aboensis, Åbo Konstgrafiker samt Nådedal stads kulturavdelning.

Punkt 11. Belönade artister kommer att få en gratis utställningskatalog, I vilken förutom de bästa verken även kontaktuppgifterna till alla konstnärer som deltagit I tävlingen ingår.

Punkt 12. Exlibris Aboensis förbehåller sig rätten att använda insända verk för ändamål som främjar exlibrisintresset.

Punkt 13. De bästa exlibris kommer att vara med i utställningar I Nådendal, Reso samt Åbo under FISAE’s XXXIV kongress.

Punkt 14. Konstnären, då han/hon deltar I denna tävling, förbinder sig att godkänna dessa regler samt juryns beslut.

Punkt 15. Tillsammans med exlibrisen som deltar I tävlingen bör följande deltagningsformulär insändas ifylld.

ANMÄLNINGSFORMULÄR  som bör insändas tillsammans med exlibris senast den 1.4.2012.

FISAE’s XXXIV Internationella kongress I Finland – Exlibristävlingen  (fylls i med latinska bokstäver)

Förnamn:
Släktnamn:
Adress:
Telefonnummer:
Mobilnr.:
Email-adress:
WWW-sidan:
CV (i korthet) 

Satama


Det avgiftsbelagda parallelprogrammet

  - genomförs endast om vi har 10 deltagare
  - endast betalda reservationer
  - återbetalas om utflykten annulleras

Priserna:  1) 25 €,  2) 40 €,  3) 16 5,  4) 50 €,  5) 25 €,  6) 30 €,  7) 40 €.
Angivna tider medräknat transport.

Tisdagen 14.8.

09.00-12.00         1. Vildmarksvandringen
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=174
                   - lätt, 4 km på spänger   
Tiderna varierar    2. Skärgårdsseglats 3 t.,www.saaristo.org,  kaffe/te
           - med segelbåtar, 6-14 personer var
       

Onsdagen 15.8.

08.00-2030        4.  Skärgården på Vikinglinjens båtar, www.vikingline.fi
          -  Stora färjor på 2 480 passagerare
          -  Båtbyte I Mariehamn
           -  God buffet-lunch ombord kl. 15

09.00-12.00        5.  Kulturresa till Åbo, www.turku.fi
           -  Domkyrkan,
           -  Ett hem, Sibeliusmuseet

På egen hand

8. Åbo                    www.turku.fi
     - bussar med 10 minuters mellanrum, enkelresa ca 5 €
9. Moominvärlden, öppen kl. 12-18            www.muumimaailma.fi
     - vi rekommenderar måndag eller lördag
     - ca 2 km från Span, pris 22 €.
Muumitalo

Myy

Anmälning

Anmälningsformuläret, (PDF), och fotot kan sändas antingen med post eller som bilaga till email.Vi önskar att varje deltagare sänder sitt exlibris, som inte kommer att returneras, tillsammans med anmälningsformuläret. Alla kongressdeltagares exlibris kommer att sättas ut på en utställning. Dessutom kommer vi att publicera en bok med dessa exlibris jämte kontaktuppgifterna till deltagarna.          
Rantanakyma


Kontakt:

Adress:
Exlibris Aboensis
Mertatie 12
FI-21100 NÅDENDAL
Email: info@exl.fi